Batterilagring (Utkast)

Flera lösningar till batterilagring

Dynami AB arbetar med flera olika lösningar vad gäller batterilagring. Vilken lösning vi arbetar med varierar beroende på efterfrågan och vad man vill uppnå med ett batterilager.

  • Lagra solcellsel för att använda vid ett senare tillfälle (högre egenkonsumtion)

  • Lagra energi för att kunna utöka effektuttag vid ett visst tillfälle. Exempel är en fastighet där många kommer hem samma tidpunkt och vill ladda sina elbilar.

  • Använda batteri som reservkraftverk (Ö-drift).

  • Använda batteri och solcellsanläggning som reservkraftverk (Ö-drift).