Ekonomi

Kalkyl på solceller

Hur mycket solinstrålning har du där du bor? Bilden visar solinstrålning kWh/m²

Vilket läge eller vilket tak skall jag välja?
Rakt söderläge och en vinkel på taket på mellan 35 och 50 grader är det optimala men det finns inga dåliga tak, allt är möjligt. När du köper solceller av oss får du med en kalkyl. Många av våra kalkyler visar på återbetalningstider på mellan 8 och 12 år. Med dagens elpriser är kalkylen ofta lägre. Kontakta oss så berättar vi mer.

Solcellskarta