Elbilsladdare

Vi arbetar med marknadens ledande leverantörer

Vår målsättning är alltid att använda så stor del som möjligt av egenproducerad el för att hålla nere kostnader. Om fastigheten inte har någon solcellsanläggning går det att ställa in så att det laddas när elen t ex är som billigast.

Som privatperson går det att få Grön-Rot på 50% av kostnaderna för material och arbete.

Rot-avdraget sker direkt på fakturan vilket innebär att du inte behöver ligga ut med den kostanden och det finns heller ingen risk att pengarna tar slut. Läs mer på skatteverkets hemsida.

www.skatteverket.se

 

Vi rekomenderar att alltid ladda sin elbil från en riktig elbilsladdare och aldrig från vanliga vägguttag.

Elsäkerhetsverket skriver följande om elbilsladdning från ett vanligt vägguttag:

  • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.
  • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid – begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.
  • Förlängningssladd ska inte användas då det fnns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.
Elsäkerhetsverkets rekommendationer