Om Dynami

Låt solen sänka dina elkostnader

Vi är experter på att installera solceller på lantbruksbyggnader och, industritak. Vi projekterar, monterar och driftsätter din solcellsanläggning.

Affärsidé

Dynami AB erbjuder kunder inom lantbruk och industri förnyelsebar el och lägre energikostnader genom att erbjuda högkvalitativa kompletta solcellsanläggningar.

Dynami AB är din samarbetspartner från idé till färdig anläggning.

Om Dynami AB

Dynami AB ägs och drivs av Mats Fimmerstad. Mats är uppväxt på en gård i Sörmland och är utbildad Lantmästare med ekonomiexamen. Mats har under många år arbetat med inköp och import från andra länder. Detta har inneburit ett världsomspännande nätverk med leverantörer.

Visste du att…

Vi är ett elinstallationsföretag med egen monteringspersonal och elektriker som har rätt kompetens för att installera solcellsanläggningar.

Vi är inte som andra företag i branschen

Långsiktighet

Genom hög kvalité som kontinuerligt bevakas och kontrolleras.

Stabil ekonomi

Ingen produkt är bättre än dess leverantör.

Kommer när vi ska

Städar efter oss innan vi åker.

Europatillverkade solcellspaneler

Tillverkning och komponenter är kontrollerade.

Konstant felsökning

Hittar oftast våra egna fel och brister som vi snabbt rättar till.

Fast pris

Inga oförutsedda utgifter.

Efter konstens alla regler

Du får en anläggning som är godkänd enligt gällande regelverk för din miljö vilket gör att försäkringsbolag inte kommer ha några synpunkter.

Seriös kalkyl

Hjälper gärna till att styra energi för att du ska få så bra kalkyl som möjligt.

Egen transport

Vi distribuerar ut produkterna med egen lastbil för att minimera transport­skador som inte syns på produkten.

Hjälp med ansökningar

Vi hjälper till med alla ansökningar och anmälningar samt ser till att du har rätt elavtal och att elcertifikat och ursprungsgarantier säljs till rätt ställe.

Mats Fimmerstads filosofi

Så här jobbar vi

Vi bevakar kontinuerligt alla dina solcellsanläggningar (under säsongen april-okt) för att snabbt kunna agera när något inte fungerar. Bevakningen sker via larmsystem. Serviceavtal går att köpa till för att få en fördjupad bevakning, ner på komponentnivå, men även utan serviceavtal bevakas anläggningarna och fel som upptäcks kommer snabbt att åtgärdas.

Dynami AB distribuerar ut via egen lastbil för att säkerställa kvalité och att inga osynliga kvalitetsbrister uppstår. Eftersom vi bevakar alla anläggningar kommer transportskador hittas och vi själva bekostar att byta ut defekta komponenter.

Vi kommer alltid den dag vi har bestämt och vi städar efter oss när vi lämnar platsen.

Dynami AB har egen ställning och utbildad personal som bygger godkända ställningar.

Dynami AB arbetar uteslutande med Europatillverkade solcellspaneler där vi kan granska tillverkarna och säkerställa deras rutiner och komponenter.

Personal

Mats Fimmerstad

VD, Lantmästare

Malin Fimmerstad

Ekonomiansvarig

Efraim Pettersson

Projektör och Inköpare

Dalius Kumeta

Arbetsledare, Solcellsmontör och Snickare

Adam Broberg

Solcellsmontör och Snickare

Marcus Bengtsson

Solcellsmontör, Snickare och Lastbilschaufför

Rasmus Alfredsson Mogart

Solcellsmontör, Snickare och Lastbilschaufför

Ludvig Kämpe Sepp

Elektriker

Efraim Skaffman

Elektriker

Tim Johansson

Elektriker