Asbestsanering

Asbestsanering av ditt tak

Vi sanerar asbest som finns i eternit i samband med solcellsinstallationer. De gamla eternittaken har varit otroligt bra och många av dem närmar sig 100 år. Om vi skall bygga en solcellsanläggning gör vi inte det direkt i ett tak som närmar sig 100 år till ålder då det kommer att spricka och läcka in vatten. Taket måste bytas innan installationen sker.

Detta kan ske på två olika sätt:

  • Sanerar eterniten och transporterar asbesten till deponi. I detta alternativet kommer hela taket att dammsugas när vi är färdiga för att säkerställa att inga asbestfibrer finns kvar till framtida takbytare.
  • Regla upp ett nytt tak uppe på det gamla. Det gamla taket fungerar som kondensskydd och en billigare takplåt kan användas.

Vid byggprojekt med särskild risk behövs en arbetsmiljöplan upprättas och en byggarbetsplats­samordnare utses. Vi på Dynami tar gärna på oss denna roll för våra uppdragsgivare. Vi tillhandahåller också stämplingsutrustning för personalliggare och sköter all kontakt med Skatteverket.