Batterilagring

Flera lösningar till batterilagring

Ett batterilager kan användas för många olika ändamål. Vi på Dynami har som grund att det alltid, varje timme på dygnet skall användas till det som för tillfälligt är mest ekonomiskt lönsamt. Det kan innebära att kapa effekttoppar vissa timmar och balansera det svenska elnätet en annan timme. Vi på Dynami har ett helhetsansvar för de installationer vi gör. Vi bevakar våra system, letar avvikelser och agerar så fort vi hittar något som är fel eller skulle kunna bli fel. Från oss får du en helt färdig produkt där vi har personalen från projektering till drift, övervakning och service.

Frekvensreglering

Mats Fimmerstad, VD

Vad är frekvensreglering egentligen?

På det svenska elnätet (nordiska) behöver vi lika mycket effekt in som ut hela tiden i varje ögonblick. Vi pratar om att hålla frekvensen på 50 Hz. För att lösa detta måste det finnas något att balansera med. Om en stor maskin går i gång någonstans eller kanske 1,5 miljoner spisplattor kl. 17.35 en vardag så måste någon putta in den effekten. Detta kan ett batteri göra. Frekvensen varierar alltid och när den är för långt från 50 Hz måste det korrigeras med exempelvis batterier.

Du som kund kan investera i ett batteri för att utjämna det svenska elnätet mot en ersättning.

Bild: Hur frekvensen på elnätet kan variera en vanlig dag. Källa: Svenska kraftnät

Var kommer intäkterna ifrån?

Det är tre intäktsgrenar som säljs och kunden är Svenska kraftnät.

Det är frekvens upp, frekvens ner och en snabbreglerad intäkt åt båda håll. Läs mer om frekvensstabilitet här.

Har jag nytta av batteriet i min dagliga verksamhet?

Nej, inte så länge frekvensregleringen är som mest lönsam. Systemet prioriterar lönsamheten och agerar därefter så detta kan vissa timmar ändras och nedan är vad som ett batteri kan göra. Vad batteriet skall användas till justeras in för varje kund och är olika tjänster.

  • Frekvensreglering
  • Kapa effekttoppar (nätägare tar straffavgifter när ni använder hög effekt)
  • Lagra solcellsel eller annan lokalproducerad energi
  • Köpa in billig el på natten och använda på dagen
  • Använda batteriet för reservkraft när nätet går ner. Det går inte att balansera ett nät där kabeln är av så då kan vi använda det till annat.

Hur länge håller ett batteri?

I den tänkta tjänsten slits batteriet väldigt lite och kommer att hålla längre än 15 år men hur länge är ingen som vet. Använder man batteriet till något annat kommer det slitas mer.

Hur ser marknaden ut och vad styr den?

Detta är en ny marknad som tidigare inte har funnits med batterier. Att balansera nätet har dock alltid funnits. Att det behövs mer för att balansera beror på mer förnyelsebara källor som sol, vind och vatten samtidigt som mer skall gå på el och förbrukningen ökar. Se nedan vad Svenska kraftnät budgeterar. Utbud och efterfrågan kommer att styra marknaden.

Bild: Energitjänster från batterilager – Stödtjänster/Frekvensreglering
Källa: Svenska kraftnät

Vad behöver jag som fastighetsägare förbereda för en installation?

Vid installationer under 600 kW behövs det gjutas en betongplatta att ha batterierna på. Är det över 600 kW kommer det färdigt på en ram som kan stå på grus. Det går att bygga in produkterna för dem som vill men det är inte nödvändigt. Hos ett lantbruk måste produkterna stå minst 15 m ifrån en ekonomibyggnad när det är inbyggt med brandklassat 60 min och annars 30 m ifrån. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för att fråga vad som gäller med dina förutsättningar. Mätarskåpet behöver klara den ökade effekten och kan ibland behöva bytas.

Vad gör ni på Dynami om jag är intresserad och vill undersöka detta vidare?

Vi skickar en fråga till din nätägare vad det kostar att säkra upp till vad som behövs. Nätägarna har alltid mycket att göra och detta kommer att ta tid så tveka inte. Inget åtagande att be oss göra detta och kostnaden från nätägaren behövs för att veta hur bra kalkylen blir på installationen. Kanske har du redan stora huvudsäkringar och då behövs inte detta. Vi tar fram en offert på batterilager och även nytt mätarskåp om det krävs.

Hur stor huvudsäkring behöver jag?

Ca 80 A per 50 kW installerat batteri.

Vad baseras kalkylen på?

Intäkter från 3 år tillbaka i tiden från Svenska Kraftnät minus
25 % i avdrag för administrationskostnader.

Måste jag själv göra investeringen eller kan jag hyra ut min anslutning?

Det går bra att hyra ut anslutningen och då hjälper vi på Dynami till med en hyresgäst.

Kapa effekttoppar

När vi konsumerar elenergi är det lite olika saker som nätägare och elhandlare tar betalt för. En nätägare tar betalt per uttagen effekt mätt som ett snitt under 60 min. Detta betyder att vi kan förutse när toppen inträffar, kapa bort den och köpa in en lägre effekt, så kommer vår elfaktura från nätägaren i slutet på månaden bli lägre. Batteriet ställer in sig efter hur uttagseffekten har varit historiskt och räknar ut vilka toppar och hur mycket av toppen som vi kan kapa bort. Försöker vi kapa bort för mycket kommer inte energin i batteriet räcka för hela perioden som det höga effektuttaget pågår.

Lagra solcellsel eller annan lokalproducerad el

Ett batteri går såklart att använda till att lagra solcellsel i. Det är just nu inte det mest ekonomiska men fungerar för det. Detta kommer att öka egenanvändning av producerad energi av solceller eller annan lokal kraftkälla. Ladda när vi har överskott och ladda ur när vi har underskott och saknar energi. Om detta är målet så är ett batteri med högt energiinnehåll viktigt (kWh).

Köpa in billig el på natten och använda på dagen (elprisarbitrage)

När vi har stora svängningar i pris mellan natt och dag eller mellan olika timmar kan vi utnyttja dessa svängningar för att ladda batteriet till lågt pris och sälja till högre pris, alternativt att använda den billigare energin i egen verksamhet. Detta sliter hårdare på batteriet än många andra tjänster.

Använda batteriet för reservkraft när nätet går ner (Ö-drift)

Det går inte att balansera ett nät där kabeln är av eller där vi har nätbortfall och då går det att använda till annat som tex reservkraft. Det tar ca 5 sekunder innan batteriet som snabbast kan användas till det egna och lokala nätet. Omkopplingen kan ske manuellt genom att koppla om i mätarskåpet eller med automatik. Fråga oss gärna så beskriver vi det mer ingående. Detta skall alltså inte förväxlas med UPS som betyder avbrottsfri kraft. Med UPS kommer inga maskiner, datorer eller annan utrustning ens märka av att nätet har försvunnit.

UPS (avbrottsfri kraft)

Våra vanliga och stora batterier använder vi inte till UPS. Vi hjälper gärna till med UPS-lösningar men då det blir mer platsbyggt utefter anläggning och behov. Hör gärna av dig så berättar vi mer. Du kan nå oss på 0512-78 28 78 eller på mejl info@dynami.se.