Elinstallation

Vi hjälper till med elinstallation

Dynami AB är ett elinstallationsföretag med tyngdpunkt mot förnyelsebar energi. Vi har egna elektriker och utför därför även traditionella elinstallationer. Behöver du dra om elen eller byta mätarskåp kan vi hjälpa dig.

Elsystem

Elsystemet där solcellerna installeras i måste vara anpassat för de större strömmar som blir och därför är det ganska vanligt att något måste byggas om innan en solcellsanläggning installeras. 

Mätarskåpet skall t ex klara strömmen från solcellsanläggningen + inkommande ström från elnätet. I mindre anläggningar är detta normalt inget problem men i större system måste detta beaktas.