Takbyte

Vi utför takbyten

Dynami AB utför takbyten och ofta i samband med att en solcellsanläggning skall byggas. Vi skall gemensamt verka för en bransch som kontinuerligt blir bättre och bättre och därför samarbetar vi med ledande försäkringsbolag. Om ditt tak är för dåligt (håller inte solcellsanläggningens livstid) byter vi gärna taket innan vi monterar solcellerna.

Här finns samordningsvinster i form av ställning och att använda samma personal då det bara blir en etablering. Vi byter även tak där det inte läggs några solceller på.

Vid större byggprojekt (mer än 5 000 persondagar eller längre än 30 dagar) eller projekt med särskilld risk behövs en arbetsmiljöplan upprättas och en byggarbetsplats­samordnare utses. Vi på Dynami tar gärna på oss denna roll för våra uppdragsgivare. Vi tillhandahåller också stämplingsutrustning för personalliggare och sköter all kontakt med Skatteverket.