Lantbruk med fokus på grisproduktion och växtodling

Tillsammans med sin bror driver Håkan Eriksson lantbruk med fokus på grisproduktion och växtodling. Ett lantbruk där nästan allt som hör produktionen till går på el. Från fläktar som är igång året runt för att ventilera i djurstallarna, till lampor, blandare, kvarnar och utfodring.

Håkan strävar hela tiden efter att lantbruket ska vara så självförsörjande som möjligt där han slipper vara beroende av andra. Därför producerar han större delen av grisarnas foder själv. När han sedan under 2020 installerade 195 kW solceller tog han ytterligare ett stort kliv mot att nå sin vision.

”Jag tyckte det kändes intressant att investera i någonting som inte kräver massa arbete, men som samtidigt är ett sätt att prissäkra elen. Jag hade heller inte förväntat mig sådana priser på elöverskottet så det har blivit långt mycket mer positivt än vad vi kunnat tänka oss.”

Men det var först när Håkan Eriksson talade med Mats här på Dynami som idén föll på plats. Han hade många gånger upplevt att de som sysslade med solceller och dess installation hade svårt att applicera projektet på lantbruk.

”Mats har en helt annan förståelse för helheten. Han förstår jordbruk och hur vi tänker. Jag fick ett oerhört förtroende för honom tack vare hans baskunskaper, han är kunnig i allt som rör både elproduktion och de produkter, material och funktioner som hör till.”

Håkan Eriksson exemplifierar ytterligare genom att förklara varför hans nu dryga 250 kW stora installation var tvungen att monteras i två etapper. När pappersarbetet i uppstartsfasen skulle in till Vattenfall dröjde det med att få tillstånd och besked, vilket Mats hanterade och tog ansvar kring. Slutligen har det faktum att han kommer med sina egna montörer istället för att använda sig av ytterligare en entreprenör imponerat på Håkan.

Hans positiva upplevelse av såväl projektledning och installationsprocessen som själva produktionen av el har därför lett till att han går i planerna att bygga ut sin anläggning och sätta solceller på ytterligare ett av lantbruksbyggnadernas tak.

”Då kommer jag kunna sälja väldigt mycket mer och ju större anläggning du har, desto tidigare blir du självförsörjande. Med tanke på hur energibranschen har utvecklats får man nu bra pengar av att sälja energi på sommaren, det fick man inte förut. Men nu kan det överskottet betala för perioden när solen inte skiner och jag själv behöver köpa in el”, säger han och fortsätter:

”Jag har också blivit väldigt mycket mer energimedveten. Tack vare appen som tillkommer kan jag följa min förbrukning. Det har lett till att jag planerar jobbet efter solen. Tillexempel så startar jag inte vissa maskiner förrän jag vet att mina solceller börjar generera ström.”

Bara nöjda kunder

Här kan du läsa mer om våra kunders upplevelser av oss som leverantör.

Håkans grisfarm och växtodling ➔

Gården Hovby Ängaholm ➔

Grisproducent i Tråvad ➔

Viglunda Gård i Skara ➔

Hedåkers Säteri i Grästorp ➔