Hedåkers säteri i Grästorp

Hedåkers säteri i Grästorp är ett av Västergötlands äldsta säterier. Den äldsta av byggnaderna är daterade till mitten på 1600-talet och säteriet med sin mark har studerats av Nordiska museet, där det framkommit att verksamheten går så långt tillbaka som 1386.

Idag drivs säteriet av Torbjörn Djupmarker och hans fru Elisabeth och tas om hand om tillsammans med några anställda. Jämsides driver familjen Djupmarker också företaget Dataväxt, som utvecklar dataprogram med precisionslösningar specificerade på just växtodlare. Hedåkers säteri bedriver växtodling på flera hundra hektar och i huvudsak rör det sig om höstvete, höstraps och havre.

Under växt- och skördemånaderna utnyttjar gården stora mängder ström. Så stora att Torbjörn Djupmarker reagerade kraftigt på hur mycket el han behövde köpa in. Under torkningsperioden i augusti och september är förutsättningarna bra för solenergi och i kombination med en önskan om att sänka kostnaderna föddes tanken om att på allvar ta tag i idén om att installera solceller. Det tycktes vara en god idé att under de mest aktiva månaderna på säteriet kunna producera sin egen ström att underhålla de stora fläktar som används med.

”Jag hade funderat länge på att installera solceller och för tre år sedan tog vi tag i det. Sedan dess har vi satt upp paneler i två omgångar”, berättar Torbjörn.

Att valet föll på Dynami är inte alls konstigt. Torbjörn Djupmarker berättar att han lägger stor vikt vid att ha de affärskontakter som han på olika sätt interagerar med nära sig geografiskt. Dels för att de då är nära till hands om något skulle gå fel, dels för att det möjliggör att man får en god kännedom om företaget som man anlitar.

”Solcellsbranschen är en bransch som vuxit väldigt snabbt, vilket gör att det finns många företag som kanske inte är helt hundra. Därför uppskattar jag Dynami, som jag känner till och vet vad de går för.”

Totalt rör det sig om 115 kW solceller som satts upp på säteriet. Panelerna genererar 115 000 kWh på ett år i snitt, vilket är ungefär densamma mängd som Torbjörn och Elisabeth är i behov av årligen i sin verksamhet. Dock täcker inte solpanelerna hela behovet.

”Eftersom det ser olika ut varje år när solen väljer att titta fram så behöver jag vissa månader köpa in extra ström och vissa månader sälja av från min egen elförbrukning. Men det har ändå underlättat kostnaderna för el otroligt mycket”, säger Torbjörn och tillägger:

”Det finns helt enkelt inga nackdelar med det här. Det är en god investering, det var enkelt att få det på plats och nu ligger det där och sköter sig självt och ska göra i drygt 20 år till. Dessutom händer det så mycket hela tiden i den här branschen så snart kanske det till och med blir möjligt att lagra strömmen man inte är i behov av just vid tillfället.”

Bara nöjda kunder

Här kan du läsa mer om våra kunders upplevelser av oss som leverantör.

Håkans grisfarm och växtodling ➔

Gården Hovby Ängaholm ➔

Grisproducent i Tråvad ➔

Viglunda Gård i Skara ➔

Hedåkers Säteri i Grästorp ➔