Lantbruk med fokus på grisproduktion och växtodling

Tillsammans med sin bror driver Håkan Eriksson lantbruk med fokus på grisproduktion och växtodling. Ett lantbruk där nästan allt som hör produktionen till går på el. Från fläktar som är igång året runt för att ventilera i djurstallarna, till lampor, blandare, kvarnar och utfodring. Håkan strävar hela tiden efter att lantbruket ska vara så självförsörjande […]

Viglunda Gård i Skara

I Skara ligger Viglunda Gård, ett lantbruk med både grisar, potatis- och växtodling samt egen vindkraft. Det drivs av Per Jacobson och är under ständig utveckling. I oktober 2022, efter flera år av funderingar, installerades hela 226 kW solceller på fem av de olika lantbruksbyggnaderna. ”När energikrisen kom var det ett väldigt lätt beslut att […]

Gården Hovby Ängaholm

På gården Hovby Ängaholm utanför Lidköping bor Ulf Sönegård tillsammans med sin fru. De tillhandahåller en jordbruksfastighet, som de till största del utarrenderar till professionella lantbrukare. Själva har de en bråkdel i sin ägo, som agerar bete åt parets hästar. Istället arbetar de till vardags på varsitt håll, Ulf med sitt eget företag inom bygg […]

Hedåkers säteri i Grästorp

Hedåkers säteri i Grästorp är ett av Västergötlands äldsta säterier. Den äldsta av byggnaderna är daterade till mitten på 1600-talet och säteriet med sin mark har studerats av Nordiska museet, där det framkommit att verksamheten går så långt tillbaka som 1386. Idag drivs säteriet av Torbjörn Djupmarker och hans fru Elisabeth och tas om hand […]

Grisproducent i Tråvad

På Tråvad Skattegården finns det plats för 3000 slaktsvin. Grisproducenten Daniel Stensson driver det stora lantbruket, som till störst del föder grisar som sedan säljs till Skövde slakteri. Sedan 2021 har han 312 installerade solpaneler som ger liv åt fläktar och kvarnar inne i ladan hos djuren. Daniel fick höra talas om Dynami via en […]